Caroline

Caroline Diels

Caroline begon met gymnastiek bij haar locale turnkring in 2000.

Na een demonstratie tijdens het schoolfeest, startte ze ook heel gemotiveerd met “acro-gym”. Dat is (makkelijk omschreven als) een vorm van acrobatie waarin je samen met je partner(s) torens bouwt of dynamische elementen uitvoert.

De eerstvolgende jaren ‘stond ze in een trio’ (drie meisjes samen) en leerde ze veel basisstanden. Haar toenmalige trainer stelde voor om een niveau hoger te gaan turnen en zo kwam ze bij een andere club terecht, waar wedstrijden meer op de voorgrond stonden. Ze startte er dit keer in een duo (twee meisjes) en boekte veel vooruitgang.

Het was een heuse motivatie om samen met meisjes en jongens van de hogere niveaus te trainen, waardoor Caroline zag wat er allemaal mogelijk was.

Het was pas later dat ze ook de kans kreeg om, naast zelf te turnen, les te geven.

Alle ervaring die ze had opgedaan in de voorgaande jaren en door naar wedstrijden en wereldkampioenschappen te gaan kijken, kon ze nu gaan toepassen.


Na haar verhuis naar Gent, leek het haar logisch om een nieuwe uitdaging te zoeken.

Zo kwam ze terecht bij Favole voor balletlessen en nadien ook moderne dans.


Caroline legt graag de focus op lenigheid en afwerking, maar vooral ook op het plezier van bijleren.

In haar turnlessen wil ze graag een goede basis individuele delen aanbieden en de mogelijkheid om te werken naar een doel (zoals bvb. een voorwaartse brug). Ze vindt het belangrijk dat een juiste techniek wordt aangeleerd en dat iedereen in de les begrijpt ‘waarom’ iets op een bepaalde manier moet gebeuren. Hierdoor vermindert de kans op blessures.


Carolines ervaring, kennis en gemotiveerdheid, maken dat de leerlingen van onze klassen dansgerichte gymnastiek in uitstekende handen terechtkomen.