Pointes

Pointes

Vanaf 12 jaar worden er ook pointelessen aangeboden.

Er worden géén uitzonderingen gemaakt voor kinderen die graag vroeger met pointes zouden beginnen, daar hun voetjes dan mogelijks nog niet volgroeid zijn en zij hierdoor blijvende schade zouden kunnen oplopen.

Enkel dansers met voldoende balletervaring en voetjes die sterk genoeg zijn komen hiervoor in aanmerking voor de pointeles. Juf Isabelle bekijkt samen met de geïnteresseerden of zij hier al dan niet klaar voor zijn.


Aan het eind van ieder schooljaar bieden wij hiervoor 'pre-pointelessen' aan.

 

Hoe mooi het ook is, het dansen op pointes is zeker niet zo makkelijk. Sommige dansers kiezen er bewust voor om de balletlessen verder te zetten zonder het dansen op pointes. Dat is bij ons perfect mogelijk daar wij voor volwassenen aparte ballet- en pointelessen voorzien.

Eén uurtje per week is immers te kort om naast de barre en centeroefeningen van het klassiek ballet ook het pointewerk

verder uit te werken.

In de pointelessen 'Basic I' starten we met het dansen op spitsen. Hiervoor is een degelijke ervaring klassiek ballet verreist!


'Pointes Basic II' is de vervolggroep, voor dansers die minimum reeds 1 jaar op pointes hebben gedanst.

We werken de barre-oefeningen verder uit en leren ook zaken 'au milieu' aan.


In de 'Basic III' pointegroep zal er nog verder gewerkt worden aan balance, zodat er meer pointewerk op één been en de eerste turns geoefend kunnen worden.

 

De 'Intermediate Foundation' pointegroep is voor dansers die reeds een goede basis pointework hebben, dit zowel aan de barre als 'au milieu'.


De pointelessen voor 'Intermediate' zijn voor onze dansers die stevig op spitsen kunnen dansen en een stapje verder willen gaan.

Zij gaan over tot het aanleren van o.m. sprongen en pirouettes en moeilijke turns op spitzen.


Ervaren pointedansers kunnen terecht in de 'Advanced' pointeles.