Huisregels


Huisreglement

Om de danslessen voor iedereen aangenaam te houden, hebben wij enkele huisregels opgesteld:

 

 • Iedere leerling heeft recht op één gratis proefles in een dansgenre dat voor hem/haar nieuw is.


 • In samenspraak met leerkrachten, directie en leerlingen wordt overlegd welke lessen er kunnen gevolgd worden.


 • Iedereen dient bij de inschrijving ook een infofiche in te vullen. Indien je contactgegevens wijzigen, gelieve dit altijd aan ons door te geven. Verdere info hieromtrent kan u lezen in onze privacyverklaring.


 • De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld.


 • Het lesgeld moet eveneens betaald worden bij het begin van een lessenreeks.

         Bij laattijdige betaling zal de leerling niet verzekerd zijn en bijgevolg de toegang tot de dansles worden geweigerd.


 • Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.


 • Alle leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de geldende kledingvoorschriften.

Voor alle niveaus en dansstijlen is er een vast dansuniform.

Voor de balletlessen bestaat dit uit balletschoenen, een lichtroze collant en een specifiek balletpak, afhankelijk van het dansniveau.

Onderhemdjes en truien zijn niet toegelaten. Tijdens de koudere maanden kan men wel een bijpassende cross-over dragen.

In de klassen pre-ballet I en II, lagere I, lagere II en lagere III mogen ook korte roze balletsokjes gedragen worden, tijdens de warme maanden.

De dansjuf beslist tijdens welke periode dit toegestaan is. Deze sokjes zijn geen verplichting. Men mag ook steeds de collants dragen, maar om hygiënische redenen staan wij het niet toe om met blote voeten in de balletschoenen te dansen.


 • Alle danskledij en balletschoentjes van de kinderen dienen genaamtekend te zijn.


 • De balletvloer betreden we enkel met balletschoenen, pointes/spitzen, jazzdansschoenen of andere non-marking sportschoenen die enkel voor binnen worden gebruikt.

Indien men dit soort schoenen niet heeft, zal u worden gevraagd om op sokken of blote voeten te dansen, daar de dansvloer anders wordt beschadigd.


 • Wij vragen aan alle dansers om de haren uit het gezicht te houden d.m.v. een staartje, dotje, vlechtje, speldjes, een haarband of diadeem.

Zo kunnen we ongestoord alle bewegingen uitvoeren.


 • De kleedruimte is enkel toegankelijk voor leerlingen, enkel bij jonge kinderen zijn begeleiders toegestaan.


 • Eten, frisdrank, koekjes en snoepgoed worden enkel in de kleedkamer toegelaten.

Water is toegestaan in de danszaal.


 • De kleedruimte wordt altijd netjes achtergelaten. Verloren voorwerpen verzamelen wij in de koffer.


 • We verwachten iedereen op tijd in de les in het juiste uniform en met het correcte kapsel en schoeisel.  Het te laat komen is niet alleen storend voor de les, maar ook gevaarlijk voor de spieren indien die niet zijn opgewarmd.


 • Leerkrachten kunnen bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden vervangen worden. Wij doen er alles aan om elke les te laten doorgaan. In de uitzonderlijke gevallen waarbij dit niet mogelijk is, trachten wij iedereen tijdig op de hoogte te brengen.


 • Waardevolle voorwerpen laat je best thuis, wij zijn niet verantwoordelijk bij verlies of diefstal.


 • De barre wordt enkel gebruikt tijdens de balletles en dient niet om op te klimmen of aan te hangen! Ook het materiaal dat tijdens de dansles word gebruikt behandelen we met respect. De door de leerling toegebrachte schade aan de school zal verhaald worden op de leerling of in geval van minderjarigheid op de ouders.


 • In de danszaal wordt niet gelopen, geroepen of geduwd om ongelukken te vermijden.  Spelletjes kunnen tijdens de les, maar enkel als de juf/meester deze introduceert.


 • Pestgedrag tijdens de dansles wordt niet getolereerd. Toon respect naar andere leerlingen, docenten en overige mensen.


 • Afwezig? Graag een seintje per e-mail of sms.


 • We gaan steeds vóór de dansles naar het toilet. Handen wassen is verplicht na het toiletbezoek. Gelieve onze toiletten netjes achter te laten.

 

 • De dansjuf/meester doet het doek dat de danszaal met de inkomhal verbindt naar beneden om zo weinig mogelijk afleiding te creëren voor de dansers. Gelieve hier respectvol mee om te gaan: niet onder het doek kruipen of het opzij wringen. (doorgang enkel toegestaan voor wie naar het toilet of winkeltje moet).

Enkel de juf/meester doet het doek open aan het eind van de les. Men mag het doek in geen geval gewoon omhoog laten schieten, want zo raakt het beschadigd.


 • Kijken naar de dansles is mogelijk tijdens de speciale ‘openlesdagen’, waarop ouders, familie en vrienden kunnen komen kijken.


 • Er mogen geen fietsen in de doorgang worden achtergelaten en de toegangspoort dient steeds gesloten te blijven. Tijdens de wintermaanden blijft ook de deur van de dansstudio steeds dicht.


 • Met veel plezier stellen wij leesboeken, magazines, strips en speelgoed ter beschikking van onze leerlingen. Vergeet de boeken na gebruik niet terug te plaatsen in de kast en het speelgoed netjes op tafel te zetten of terug in het mandje te bergen.


 • Om de lessen zo weinig mogelijk te storen, houden wij aan het begin van het schooljaar steeds één of meerdere verkoopdagen voor de leskledij.


Daarnaast kan u in het winkeltje terecht tijdens de vaste openingsuren of op afspraak.

 

Door zich in te schrijven in onze dansschool verklaart men zich akkoord met deze regels.

 

Indien de leerling de huisregels/reglement overtreedt, heeft de balletschool het recht verdere toegang te ontzeggen zonder teruggave van de betaalde contributie.


In onderstaand document kan u onze privacyverklaring terugvinden.