Dansgerichte gymnastiek

Dansgerichte gymnastiek

In de lessen dansgerichte gymnastiek is het de bedoeling om een basis van gymnastiek aan te brengen, waarbij er veel wordt stilgestaan bij vormspanning, kracht en lenigheid.


Er wordt enkel gewerkt aan grondoefeningen; toestellen komen niet aan bod.

In deze lessenreeks worden dan specifieke gymnastiekoefeningen aangeleerd in functie van choreografieën (ideaal voor dansers uit het showteam).


Deze lessen zijn bedoeld voor kinderen die interesse hebben in gymnastiek, alsook voor zij die eventueel al een basis hebben en die graag nieuwe oefeningen willen leren in functie van danschoreografieën.


We bieden 2 niveau's, waarbij een deel van de les overlapt voor de  acrogymnastische tricks. Daarnaast is er een open level klas,  die zowel apart gevolgd kan worden als in cominatie met één van de andere   lessen.